Om oss - Hasses Taxi Mönsterås

Title
Till innehåll
Hasses Taxi är ett taxiföretag från Mönsterås.

Företaget startades 1992. Förutom att vara ett taxiföretag för personbefordran utför företaget även företags- och budtransporter.

Trafiksäkerhetspolicy för Hasses Taxi, Mönsterås  

Hasses Taxis ambition är att som yrkesman vara föredöme i trafiken och medverka till att angelägna trafiksäkerhetsmål uppnås såväl för kunden, företaget samt samhället.

Detta skall alltid följas:
 1. Alla i bilen använder säkerhetsbälte
 2. Håller avstånd till framförvarande
 3. Alltid rökfritt fordon
 4. Respekterar kör- och vilotidsregeln
 5. Alltid följa gällande hastighet vid färd
 6. Att fordonen är skattade och försäkrade
 7. Att ta hänsyn till gällande väglag
 8. Alltid vara sprit- och drogfri. (även mediciner)
 9. Att alltid se till att våra skolbarn får en säker skolväg
 10. Att lämplighetsbedömning av varje ny förare sker
 11. Att barnstolar & barnkuddar finns i fordonet
 12. Att fordonsstandarden ska hållas hög
 13. Att sjukvårdutbildning samt första hjälpen följs
Hasses Taxi, Mönsterås 0499-135 00
Tillbaka till innehåll